Projecten


Schiphuis Warten

Leechlân. De bouw van een architectonisch ontworpen schiphuis in het Leechlân bij Warten. Klik…

Woning Pikmeer Grou

De bouw van een vakantiewoning aan het Pikmeer te Grou.

Eernewoude damwand

Vernieuwing damwand. Nabij Eernewoude is door ons waterbouwkundigteam het damwand vervangen bij een recreatiewoning…

Uitbreiding loods Wirdum

Uitbreiding loods Wirdum Opdrachtgever: Sietse Jorna te Wirdum. Klik op de onderstaande foto’s voor…

Nieuwe berging

Het plaatsen van een berging bij een particuliere woning in Akkrum.

Kantoor Tjepkema Grou

Nieuwbouw van een kantoor in Grou. Het kantoor is voor een bestaande loods geplaatst.

Aanleg Jachtshaven in Wergea

De aanleg van steigers en damwanden bij Jachthaven Postma-Van der Werff in Wergea

WMO werkzaamheden

De aanleg van een badkamer bij een particulier in Grou.

Recreatiewoning in Grou

Het realiseren van een vakantiewoning aan het water in Grou. De woning is ontworpen…

Dagbesteding Nieuw Toutenburg Noordbergum

Realisatie van een dagbesteding met een winkel voor Nieuw Toutenburg in Noordbergum.

Dakkapel particuliere woning Reduzum

Plaatsen van een dakkapel in samenwerking met architect Warner Snippe. Eerder hebben we hier…

Ponthokje Keimpetille te Zweins

Nieuwbouw van een uniek ponthokje aan het Van Harinxmakanaal in samenwerking met architect Rein…

Ligboxenstal in Grou

Nieuwbouw ligboxenstal bij een agrarisch bedrijf in Grou.

Dakopbouw Grou

Nieuwe dakopbouw bij een particuliere woning in Grou gerealiseerd in samenwerking met architect Rein…

Vakantiewoningen in Friesland

Voorbeelden van onlangs door ons gerealiseerde recreatiewoningen aan het water. Een specialisme van ons…

Gebouw jachthaven Warten

Ruimte voor algemene sanitaire voorzieningen. Gebouw voor algemene sanitaire voorzieningen voor de Jachthaven Wartena.

Recreatiewoning Grou

Vakantiewoning aan het Pikmeer. In opdracht van de familie Kolff werkt ons bouwbedrijf op…