Projecten


Vogelkijkhut Alde Feanen

OPGELEVERD! Afgelopen week is de vogelkijkhut opgeleverd en heeft de naam Ielgoes gekregen (Aalscholver…

Vervangen topgevel te Winsum

Vervangen topgevelbekleding In het pittoreske dorpje Winsum renoveren wij de topgevelplanken van een vrijstaande…

Uitbreiding woning te Winsum

Uitbreiding van een woning te Winsum Tegenwoordig zijn onze timmermannen ook bezig met een…

Autoschadebedrijf te Grou voorzien van overheaddeur

Voor een autoschadebedrijf in Grou hebben wij een sparing in een tussenwand gemaakt en…

Brandschade herstel Langezwaag

Herstellen van de gevolgschade van een brand in een woning te Langezwaag. Wij hebben…

Aanbouw te Akkrum

Vlak voor de Paasdagen hebben een paar van onze werknemers een project afgerond. Voor…

Nieuwbouw vakantiewoning “Caseta”

De realisatie van project Caseta is voltooid, met als gevolg: een bijzonder aanzicht. Er…

Schiphuis te Warten

De bouw van een architectonisch ontworpen schiphuis in het Leechlân bij Warten. Klik op…

Woning Pikmeer Grou

De bouw van een vakantiewoning aan het Pikmeer te Grou.

Damwand te Eernewoude

Vernieuwing damwand. Nabij Eernewoude is door ons waterbouwkundigteam het damwand vervangen bij een recreatiewoning…

Uitbreiding loods Wirdum

Uitbreiding loods Wirdum Opdrachtgever: Sietse Jorna te Wirdum. Klik op de onderstaande foto’s voor…

Nieuwe berging

Het plaatsen van een berging bij een particuliere woning in Akkrum.

Kantoor Tjepkema Grou

Nieuwbouw van een kantoor in Grou. Het kantoor is voor een bestaande loods geplaatst.

Aanleg Jachthaven in Wergea

De aanleg van steigers en damwanden bij Jachthaven Postma-Van der Werff in Wergea

WMO werkzaamheden

De aanleg van een badkamer bij een particulier in Grou.

Recreatiewoning in Grou

Het realiseren van een vakantiewoning aan het water in Grou. De woning is ontworpen…

Dagbesteding Nieuw Toutenburg Noordbergum

Realisatie van een dagbesteding met een winkel voor Nieuw Toutenburg in Noordbergum.

Dakkapel particuliere woning Reduzum

Plaatsen van een dakkapel in samenwerking met architect Warner Snippe. Eerder hebben we hier…

Ponthokje Keimpetille te Zweins

Nieuwbouw van een uniek ponthokje aan het Van Harinxmakanaal in samenwerking met architect Rein…

Ligboxenstal in Grou

Nieuwbouw ligboxenstal bij een agrarisch bedrijf in Grou.

Dakopbouw Grou

Nieuwe dakopbouw bij een particuliere woning in Grou gerealiseerd in samenwerking met architect Rein…

Gebouw jachthaven Warten

Ruimte voor algemene sanitaire voorzieningen. Gebouw voor algemene sanitaire voorzieningen voor de Jachthaven Wartena.

Recreatiewoning Grou

Vakantiewoning aan het Pikmeer. In opdracht van de familie Kolff werkt ons bouwbedrijf op…

Uitbouw Leeuwarden

Verbouw woning in de wijk Camminghaburen begint vorm te krijgen. Klik op de onderstaande…

Vervangen ramen

Karakteristiek herenhuis te Grou Vervangen ramen met enkel glas door nieuwe ramen met hr++…

Uitbreiding loods Wirdum

Opdrachtgever Jorna. Alweer de tweede uitbreiding van de loodsen van de Sietse Jorna te…

Vernieuwen dakpannen ‘De vlet’ in Grou

In opdracht van VVE de Vlet / Hoekstra Vastgoedbeheer vernieuwt Bouwbedrijf De Jong &…

Vernieuwen damwand Grou

Walbeschoeiing Hotel Oostergo. Klik op de onderstaande foto’s om de voortgang van de werkzaamheden…

Uitbreiding badgebouw in het nieuws

In opdracht van de Jachthaven Wartena heeft ons bouwbedrijf gewerkt aan dit project. In…

Waterwerk bij een recreatiewoning nabij Grou

Bij een recreatiewoning aan de Wijde Ee nabij Grou verzorgde bouwbedrijf De Jong &…

Garage Boornbergum

Bouw van een nieuwe garage met kap. Klik op de foto’s rechts om de…

Plaatsen kunststof kozijnen

Deze woonboerderij is door De Jong & De Wal voorzien van kunststof kozijnen. Ook…

Vervangen dakpannen

Bij een vrijstaande woning in Grou heeft bouwbedrijf De Jong & De Wal de…

Berging zinkend bootje

Een bijzonder in Irnsum, waar bouwbedrijf De Jong & De Wal een gezonken bootje…

Ponton De Jong & De Wal fungeert als podium

Het ponton werd gebruikt in de Pikmar als drijvend podium voor de 14 dj’s…

Herbouw vervallen boerderij

Op het eiland De Burd bij Grou hebben wij een woonboerderij herbouwd. Op het…