Ponthokje Keimpetille te Zweins

Nieuwbouw van een uniek ponthokje aan het Van Harinxmakanaal in samenwerking met architect Rein Hofstra.

Afbeeldingen: