Waterwerk Baard

Het realiseren van een waterwerk te Baard

We hebben bij dit project Prolock kunststof damwand toegepast. Dit type damwand heeft een lange levensduur. Bij dit project hebben we gebruik gemaakt van een graafmachine op pontons, hierdoor zijn we wat flexibeler en kunnen we op kleinere wateren dezelfde werkzaamheden uitvoeren als met ons werkschip.