Waterwerk Baard

Waterwerk bij woningen Baard

We zijn begonnen met het aanbrengen van Prolock kunststof damwand. Dit type damwand heeft een lange levensduur.

Bij dit project maken we gebruik van een graafmachine op pontons, hierdoor zijn we wat flexibeler en kunnen we op kleinere wateren dezelfde werkzaamheden uitvoeren als met ons werkschip.

Afbeeldingen: